ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

ISO 9001, manažérstvo kvality

Ak chcete vybudovať Systém manažérstva kvality ISO 9001, alebo ak disponujete Systémom manažérstva kvality, ale cítite, že je na obtiaž firmy tak preto volte firmu Standard-Team s.r.o.,

lebo zmeníme Váš názor o Systéme manažérstva kvality ISO 9001. Zabudnite na to, čo Ste niekedy počuli, ISO nie je nekonečné vyplňovanie papierov, nejedná sa iba o dokumentáciu!!! Naša predstava je iná. Podľa nás budovanie Systému manažérstva kvality neznamená nanútenie dávno vymyslených šablónov, ale treba uskutočniť podnikové poradenstvo! Kliknite sem a pýtajte ponuku na budovanie efektívneho systému manažérstva kvality!

Niektorí hovoria, že my vytvoríme systém ISO 9001 vyslovene pre Vašu firmu, my Vám poskytneme Viac. My vypracujeme taký Systém manažérstva podniku, ktorý sa zakladá na Vašom súčasnom systéme, ale je v súlade s požiadavkami normy ISO 9001! Pri budovaní systému dokumentácie kvality berieme do úvahy názory manažmentu firmy a podľa možností názory všetkých pracovníkov. Takto vypracovaný systém je jednoduchý, je zrozumiteľný pre zamestnancov, nie je zveličený, nevyžaduje údržbu, neznamená ťažkosti pre nikoho. Ak nechcete, aby systém ISO 9001 bol drahý, kliknite sem a pýtajte našu ponuku!

Samozrejme ani certifikácia systému ISO 9001 nemôže byť problémom. Zaručujeme úspešnosť certifikácie ISO 9001! Na budovanie systému manažérstva kvality a certifikáciu poskytuje štát nenávratný finančný príspevok. Naša firma Vám nielen vypracuje projekt na dotáciu, ale zaručuje aj pozitívny výsledok. Ak máte záujem o finančný príspevok, pýtajte našu ponuku!

Nie každá z poradenských firiem si myslí, že systém manažérstva kvality je užitočná vec, možno preto, lebo ani sami nevidia efektívnosť systému. Cieľom mnohých poradenských firiem je získanie peňazí za budovanie systému, pravdaže aj oni zaručujú získanie certifikátu, ale verte nám, Systém manažérstva kvality znamená oveľa viac!

Aké hmatateľné finančné výhody zabezpečí pre Vašu firmu existencia normy ISO 9000:

 • Fungovanie firmy sa stane regulovaným, efektívnosť rastie
 • Rastie hodnota firmy
 • Rastie zákazníkova dôvera
 • Zahalená reklama
 • Výrobok/služba bude prijatý na všetkých trhoch
 • Počet nepodarkov klesne
 • Náklady na opravu klesnú
 • Zodpovednosť za jednotlivé úlohy sa stane jednoznačnou
 • Hospodárnosť firmy rastie

Ak chcete, aby Vaša firma prešla pozitívnymi zmenami, pýtajte našu ponuku na budovanie systému tu!

Pravdaže aj samotný certifikát má veľkú cenu. Certifikovaný SMK Vám pomôže k úspešnej účasti na domácich a medzinárodných verejných súťažiach. Náklady na zavedenie systému kvality sa podľa skúseností / a podľa odbornej literatúry / za pol až tri roky navrátia:

Firma STandard – Team, poskytujúca hospodárske a ostatné služby, sa zaručuje, že vybuduje funkčný systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, a zo súčasnej firmy vyberie za základ dobre fungujúce postupy. V záujme dosiahnutia cieľov z oblasti kvality a životného prostredia – ak vychádzame z praktického hľadiska – vykonávame iba potrebné zákroky

Služby, ktoré poskytujeme pri vybudovaní systémov manažérstva kvality:

 • Vypracovanie pracovných postupov kvality
 • Vypracovanie príručky kvality
 • Školenie interných audítorov manažérstva kvality
 • Školenie kvality podľa požiadavky vyššieho vedenia
 • Školenie kvality podľa požiadavky zamestnancov
 • Poskytnutie pomoci pri zavádzaní systému manažérstva kvality
 • Poradenstvo pre manažment podniku
 • Uskutočnenie prvého interného auditu manažérstva kvality
 • Poskytnutie pomoci pri certifikačnom audite

V prípade ak chcete využiť naše služby, náš obchodný manažér Vás vyhľadá, poskytne Vám osobné poradenstvo a informácie o budovanom systéme menežérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001, preskúma aktuálny stav firmy a pripravenosť. Na základe osobného rozhovoru Vám zašleme cenovú ponuku. Ak Vás naša ponuka zaujala pýtajte si informácie tu!


 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
Pýtajte našu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navštívi náš
pracovník s ponukou!