ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

Online marketing

Online marketing


Ak Internet, lepšie povedáné webová stránka neprináša žiadny obchod, tak takto vynaložené peniaze sú zbytočne vyhodené! Aj Vy si to myslíte? Na Slovensku väčšina ľudí rozmýšľa takto. Prečo? Ak sa pre jednu spoločnosť vypracuje webová stránka, tak tá na 90% na Slovensku neprinesie žiadny obchod. Smutná štatistika, nie? Viac desaťtisíc korún minúť na webovú stránku? Kedy sa tie peniaze vrátia späť?

Vypracovanie webovej stránky za pár korún?

V dnešnej dobe je veľa firiem, ktoré pripravujú webové stránky a ešte viacej je tých, ktorí takto pripravujú lacné stránky popri práci alebo štúdiu. Isteže aj medzi nimi nájdeme veľa odborníkov, ale vo veľkej miere sú to webové stránky, ktoré kazia image firmy a odrádzajú zákazníkov. Ale na nich radšej zabudnime. Pozrime sa na tie firmy, kde pracujú dobrí programátori a dizajnéri. Prečo nestačujú vedomosti týchto firiem pre internetový obchod? Pozrime sa na to!

Chceli by ste účinnú webovú stránku, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príležitosti?

Prosíme Vás, kliknite sem.

Čo je podstata online marketingu a webovej stránky?

Vidíme veľa pekných stránok, ale oplatí sa opýtať majiteľov stránky, koľko dopytov dostávajú denne!? Ale ak nepoznáme majiteľa, môžeme vyskúšať malý prieskum. Na Slovensku Google prináša z vyhľadávačov najväčší počet výskytov. Pozrime sa, že daná stránka akú činnosť chce preferovať. Začnime so stránkou firmy STandard Team s.r.o. Napríklad napíšme výraz „Kurz interného audítora“, „poradenstvo ISO 9001“ alebo „poradenstvo ISO 14001“ a „ISO 22000“. Poznáte firmu na prvom mieste? Kým to jedna webová stránka nedokáže, nestojí za veľa…… A toto nezávisí od vzhľadu stránky a od vedomostí programátora. Veru nie!

Chceli by ste účinnú webovú stránku, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príležitosti?

Prosíme Vás, kliknite sem.

Prečo je poradenstvo on-line marketing viac ako jednoduchá príprava webovej stránky?


Čo potrebujeme teda k tomu, aby webová stránka priniesla obchod? Nestačí teda dobrý programátor? Nestačí šikovný dizajnér? Veru nie! Firma STandard Team Kft. zaoberajúca sa s marketingom včas spoznala tieto výhody a ako ukazujú výsledky, sme na úspešnej ceste. V našom tíme nájdete programátorov, ktorí poznajú dôvtipné, účinné a jednoduché riešenia, grafikov s citom pre krásu a čo je najdôležitejšie skúsených marketingových odborníkov. Čo teda ponúkame, nie je len vyhotovenie webovej stránky! My Vás zavedieme na cestu internetového obbchodu, čo znamená poradenstvo Online marketing, výsledkom ktorého je vytvorenie účinnej webovej stránky, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príležitosti.


Chceli by ste účinnú webovú stránku, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príležitosti?

Prosíme Vás, kliknite sem.

Internet prináša obchod! Na Slovensku približne pre 10%. Nás pozná tých 10%. Vaše vynaložené náklady Vám v blízkej budúcnosti prinesú vysoký zisk. Takže sa pripravte na príjem nových obchodných príležitostí.

Chceli by ste účinnú webovú stránku, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príležitosti? Prosíme Vás, kliknite sem.

Na záver si pozrite naše referencie.

 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
Pýtajte našu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navštívi náš
pracovník s ponukou!