Rendszerhiba történt, ezért a kért funkciót nem tudjuk végrehajtani.
A rendszer tovább használható ezen a linken:

Rendszerhiba történt, ezért a kért funkciót nem tudjuk végrehajtani.
A rendszer tovább használható ezen a linken:

Rendszerhiba történt, ezért a kért funkciót nem tudjuk végrehajtani.
A rendszer tovább használható ezen a linken:

Rendszerhiba történt, ezért a kért funkciót nem tudjuk végrehajtani.
A rendszer tovább használható ezen a linken:

ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

OHSAS 18001

CE

AQAP

ISO 17799

ISO/TS 16949


Rendszerhiba történt, ezért a kért funkciót nem tudjuk végrehajtani.
A rendszer tovább használható ezen a linken:
 

Online marketing


Ak Internet, lepšie povedáné webová stránka neprináša ľiadny obchod, tak takto vynaloľené peniaze sú zbytočne vyhodené! Aj Vy si to myslíte? Na Slovensku väčšina µudí rozmýšµa takto. Prečo? Ak sa pre jednu spoločnos» vypracuje webová stránka, tak tá na 90% na Slovensku neprinesie ľiadny obchod. Smutná štatistika, nie? Viac desa»tisíc korún minú» na webovú stránku? Kedy sa tie peniaze vrátia spä»?

Vypracovanie webovej stránky za pár korún?

V dnešnej dobe je veµa firiem, ktoré pripravujú webové stránky a ešte viacej je tých, ktorí takto pripravujú lacné stránky popri práci alebo štúdiu. Isteľe aj medzi nimi nájdeme veµa odborníkov, ale vo veµkej miere sú to webové stránky, ktoré kazia image firmy a odrádzajú zákazníkov. Ale na nich radšej zabudnime. Pozrime sa na tie firmy, kde pracujú dobrí programátori a dizajnéri. Prečo nestačujú vedomosti týchto firiem pre internetový obchod? Pozrime sa na to!

Chceli by ste účinnú webovú stránku, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príleľitosti?

Prosíme Vás, kliknite sem.

Čo je podstata online marketingu a webovej stránky?

Vidíme veµa pekných stránok, ale oplatí sa opýta» majiteµov stránky, koµko dopytov dostávajú denne!? Ale ak nepoznáme majiteµa, môľeme vyskúša» malý prieskum. Na Slovensku Google prináša z vyhµadávačov najväčší počet výskytov. Pozrime sa, ľe daná stránka akú činnos» chce preferova». Začnime so stránkou firmy STandard Team s.r.o. Napríklad napíšme výraz „Kurz interného audítora“, „poradenstvo ISO 9001“ alebo „poradenstvo ISO 14001“ a „ISO 22000“. Poznáte firmu na prvom mieste? Kým to jedna webová stránka nedokáľe, nestojí za veµa…… A toto nezávisí od vzhµadu stránky a od vedomostí programátora. Veru nie!

Chceli by ste účinnú webovú stránku, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príleľitosti?

Prosíme Vás, kliknite sem.

Prečo je poradenstvo on-line marketing viac ako jednoduchá príprava webovej stránky?


Čo potrebujeme teda k tomu, aby webová stránka priniesla obchod? Nestačí teda dobrý programátor? Nestačí šikovný dizajnér? Veru nie! Firma STandard Team Kft. zaoberajúca sa s marketingom včas spoznala tieto výhody a ako ukazujú výsledky, sme na úspešnej ceste. V našom tíme nájdete programátorov, ktorí poznajú dôvtipné, účinné a jednoduché riešenia, grafikov s citom pre krásu a čo je najdôleľitejšie skúsených marketingových odborníkov. Čo teda ponúkame, nie je len vyhotovenie webovej stránky! My Vás zavedieme na cestu internetového obbchodu, čo znamená poradenstvo Online marketing, výsledkom ktorého je vytvorenie účinnej webovej stránky, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príleľitosti.


Chceli by ste účinnú webovú stránku, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príleľitosti?

Prosíme Vás, kliknite sem.

Internet prináša obchod! Na Slovensku pribliľne pre 10%. Nás pozná tých 10%. Vaše vynaloľené náklady Vám v blízkej budúcnosti prinesú vysoký zisk. Takľe sa pripravte na príjem nových obchodných príleľitostí.

Chceli by ste účinnú webovú stránku, zabezpečujúcej pre Vás obchodné príleľitosti? Prosíme Vás, kliknite sem.

Na záver si pozrite naše referencie.


Rendszerhiba történt, ezért a kért funkciót nem tudjuk végrehajtani.
A rendszer tovább használható ezen a linken:
 

Rendszerhiba történt, ezért a kért funkciót nem tudjuk végrehajtani.
A rendszer tovább használható ezen a linken: